Sản xuất quạt hướng trục công nghiệp hai cấp tốc độ PCCC
By - Cuong_VIMAX

Sản xuất quạt hướng trục công nghiệp hai cấp tốc độ PCCC

Sản xuất quạt hướng trục công nghiệp hai cấp tốc độ PCCC Quạt hướng trục công nghiệp được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hungari, được thiết kế đồng bộ giữa quạt và cánh tối ưu rất cao về hiệu suất. Đây là quạt hướng trục công nghiệp có lưu lượng lớn và áp suất cao, quạt có độ ồn