Nhiệt độ không khí qua Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm cooling pad
By - Cuong_VIMAX

Nhiệt độ không khí qua Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm cooling pad

Nhiệt độ không khí qua Hệ thống làm mát nhà xưởng bằng tấm cooling pad Hệ thống làm mát nhà xưởng là dùng hệ thống phát ra không khí mát để đối lưu trong nhà xưởng hoặc dùng quạt hút làm mát theo hệ thống tuần hoàn, hệ thống làm mát nhà xưởng kết hợp với khung màng nước bay

Các đề xuất cơ bản của Hệ thống thông gió
By - Cuong_VIMAX

Các đề xuất cơ bản của Hệ thống thông gió

Các đề xuất cơ bản của Hệ thống thông gió Quy trình thi công lắp đặt Hệ thống thông gió Tiếp nhận thông tin từ khách hàng: nhận yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế, lên các bản vẽ thiết kế và dự toán trình duyệt. Trình bản vẽ thiết kết, dự